EVNGENCO2

Version

QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ LUỒNG CÔNG VIỆC

Phiên bản: EVN-e.Office 2010

-Hệ thống được xây dựng trên cơ sở quy định của nhà nước và quy định của EVN.

-Chỉ đạo,gửi nhận văn bản cho các đơn vị qua mạng WAN-LAN

-Truy cập tra cứu văn bản ngoài INTERNET
Thông tin liên hệ : PDF Print E-mail
Hệ thống tin học hóa văn phòng là dòng sản phẩm được xây dựng từ năm 1997 bởi Trung tâm Công nghệ thông tin-16 Lê Đại Hành- Hà Nội. Từ năm 1997 đến nay, dòng sản phẩm được phát triển lên rất nhiều phân hệ khác nhau nhằm ngày càng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Sản phẩm này đã được triển khai trên 70 đơn vị khác nhau trong và ngoài Tập đoàn điện lực . Phiên bản 2010 đã được tích hợp tất cả các modul vào nhằm tạo thành một cổng thông tin đáp ứng cho mọi cán bộ trong doanh nghiệp!
 

SĐT hỗ trợ sử dụng:

Đăng nhập hệ thống